ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลสำเร็จของเรา
bulletผู้บริหาร
bulletคณะครู
bulletสภานักเรียน
bulletภาพกิจกรรมของบุคลากร
bulletฝากคำให้คิด
bulletรวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
bulletกฎหมายการศึกษา
bulletจดโดเมนเนม
bulletตำแหน่งงาน
dot
Newsletter

dot
bulletคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวรวิทย์    ทรัพย์ศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียน    อันดับ  คศ.3

 

นายประสม  บุญป้อง

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   อันดับ คศ.3

            การศึกษา    ปริญญาตรี    ศึกษาศาสตรบัฑิต (ศษ.บ.)  วิชาเอกสังคมศึกษา

                                                    นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  วิชาเอก การหนังสือพิมพ์,การประชาสัมพันธ์

                                                    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  วิชาเอก สารนิเทศสำนักงาน  2 ปี

                               ประกาศนียบัตรบัณฑิต    (ป.บัณฑิต)  วิชาเอก การบริหารหารศึกษากิจกรรมนักเรียนarticle

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู- นักเรียน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันตั้งกองผ้าป่าดินเพื่อหาทุนปรับสนามกีฬา เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี ของโรงเรียน วันที่ 19 มกราคม 2557  ณ ร.ร.บ้านหนองงูเหลือม

กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าarticle

นักเรียนนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติก่นอเข้าชั้นเรียนในตอนเช้า

Headline

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ที่อยู่ :  เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33110 เบอร์โทร 0-4560-5315 มือถือ :  081-5939651
อีเมล ngulaum194@gmail.com เว็บไซต์ www.bnngl.com