ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลสำเร็จของเรา
bulletผู้บริหาร
bulletคณะครู
bulletสภานักเรียน
bulletภาพกิจกรรมของบุคลากร
bulletฝากคำให้คิด
bulletรวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
bulletกฎหมายการศึกษา
bulletจดโดเมนเนม
bulletตำแหน่งงาน
dot
Newsletter

dot
bulletคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

   1. นายกองศรี     ใสดี                        ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2. นายทองหลาง   รอดคำทุย            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   3. นายเก่ง      พละศักดิ์                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   4. นายทองศรี   ปลื้มใจ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   5. นายสวน     พรมโสภา                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   6. นายจำนงค์     ไชยภักดี               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   7.  นายเด่นชัย    เชื้อลี                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   8.นายวรวุฒิ   คุ้มบุญ                       กรรมการตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

    9.นายอนุพงษ์   สิมมา                     กรรมการตัวแทนองค์กรชุมชน

    10.นายนางสาวชู    พากเพียร          กรรมการตัวแทนศิษย์เก่า

    11. นางนงค์รัก    แฝงบุญ               กรรมการตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    12. พระครูเกษมธรรมภูษิต             กรรมการตัวแทนองค์กรศาสนา

    13. นายประสม   บุญป้อง               กรรมการตัวแทนข้าราชการครู

    14. นายสงกรานต์   ธานี                 กรรมการและเลขานุการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ที่อยู่ :  เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33110 เบอร์โทร 0-4560-5315 มือถือ :  081-5939651
อีเมล ngulaum194@gmail.com เว็บไซต์ www.bnngl.com