ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลสำเร็จของเรา
bulletผู้บริหาร
bulletคณะครู
bulletสภานักเรียน
bulletภาพกิจกรรมของบุคลากร
bulletฝากคำให้คิด
bulletรวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
bulletกฎหมายการศึกษา
bulletจดโดเมนเนม
bulletตำแหน่งงาน
dot
Newsletter

dot
bulletคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สุภาษิตอีสาน article

สุภาษิตอีสาน

                                  พงศ์พันธุ์เชื้อ   ตายายพ่อแม่  ควรสินบนอบไหว้  ยอไว้ที่สูง

                        ผะหลาบุญตามมาคำ   แนมนำยู้ส่ง  ปรารถนาอันได๋กะสิลุลาภได้   สมด้ามดั่งประสงค์

       สอนให้ เป็นคนทีมีความเคารพนบน้อม เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย  มีความเคารพนับถือ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ตนเอง ให้เป็นคนสำนึกถึงบุญคุณบุพการี มีกตัญญุกตเวทิตา

                                   ฟันเฮือเอาไว้    ประสงค์แฮข้ามฝั่ง   ปลูกครั่งไว้ ประสงค์ย้อมเครื่องไหม

                        สานไซไว้   ยามฝนสิมาฮอด    ปลูกยอดฮักไว้   ประสงค์ซ้อนชื่นชม

      สอนให้เป็นคนมองไกล  มองไปในเรื่องของอนาคต  ทำอะไรให้มองกว้างไกล ทำเพื่อวันพรุ่งนี้เพื่อในอนาคตจะได้อาศัย  ก็คือสอนให้รู้จักคิดวางแผนว่าจะทำอะไรที่ไม่ให้เกิดการกระทบส่งผลร้ายในอนาคต ไม่ใช่พอมีปัญหาขึ้นมาจึงมาแก้ไขภายหลังนั้นอาจจะไม่ทันกาล

                                   โมโหโทโสนี้   สิพาโตตกต่ำ   ให้ค่อยคึดค่อยปากต้าน  คำคล้อยหม่วนหู

                         ไม้ก้ำแพ้ง    แมงข้อส่องบ่เห็น

       สอนให้เป็นคนควบคุมอารมณ์  รอบคอบ อย่าวู่วาม  มีปัญหาให้คิดแก้ไขด้วยปัญญาไม่ใช่แก้ด้วยกำลัง หรือวาจาที่รุนแรง ยึดเอาความสะใจ ไร้ความถูกต้อง  การใช้อารมณ์แทนที่จะเกิดผลดีกลับเกิดผลเสีย ความเดือดร้อนกลับมาหาตนได้ เรื่องเล็กน้อยที่พอจะแก้ไขได้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ ให้ใช้คำสภาพอ่อนน้อม ค่อยคิดค่อยทำค่อยแก้ไขปัญหาไปตามขั้นตอน ยึดคุณธรรมจริยธรรมขนบประเพณี ข้อระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเป็นกลัก

 
ฝากคำให้คิด

ฝากคำให้คิด article
ฝากไว้ให้คิด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ที่อยู่ :  เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33110 เบอร์โทร 0-4560-5315 มือถือ :  081-5939651
อีเมล ngulaum194@gmail.com เว็บไซต์ www.bnngl.com